info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:01
kontakt
LUG

Komunikaty

24/09/21 15:07 LUG S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu LUG S.A.
12/08/21 15:30  brak uprawnień LUG SA (11/2021) Korekta raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2021 roku
09:28  brak uprawnień LUG SA (10/2021) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2021 roku
05/08/21 18:21  brak uprawnień Zysk netto LUG w II kwartale spadł do 0,78 mln zł - szacunki
18:16 LUG S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej przez spółkę zależną Emitenta
18:05 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i narastająco za I półrocze 2021 roku
29/06/21 15:23 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2021r.Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2021r.
15:04  brak uprawnień LUG SA (9/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 28.06.2021 r.
31/05/21 15:16 LUG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
15:09  brak uprawnień LUG SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
14:17 LUG S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z Jintech Management Ltd.
27/05/21 16:26  brak uprawnień LUG SA (7/2021) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto LUG S.A. za 2020 rok
16:16  brak uprawnień LUG SA (6/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 rok wraz z załącznikami oraz Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.
14/05/21 14:57  brak uprawnień LUG SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 rok
13/05/21 11:08  brak uprawnień LUG SA (4/2021) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2021 roku