info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 12:11
kontakt
RONSON

Komunikaty

22/10/21 09:03  brak uprawnień Ronson zakłada utrzymanie silnego popytu na mieszkania w IV kw.; nie widzi stabilizacji kosztów inwestycji
16/10/21 13:26 RONSON DEVELOPMENT SE: Zawarcie przedwstępnej umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
14/10/21 16:15 RONSON DEVELOPMENT SE: Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy
14:58 RONSON DEVELOPMENT SE: Zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
13/10/21 14:42  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela, aktl.)
12:40 RONSON DEVELOPMENT SE: Temat: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
12/10/21 13:40  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela)
11/10/21 17:03 RONSON DEVELOPMENT SE: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
08/10/21 16:17 RONSON DEVELOPMENT SE: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
15:14  brak uprawnień Ronson Development sprzedał w III kwartale 162 lokale, przekazał 187
14:59 RONSON DEVELOPMENT SE: Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w trzecim kwartale 2021 roku
07/10/21 16:36 RONSON DEVELOPMENT SE: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
06/10/21 17:29 RONSON DEVELOPMENT SE: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
16:39 RONSON DEVELOPMENT SE: Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
04/10/21 17:16 RONSON DEVELOPMENT SE: Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze otrzymane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR