info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 17:42
kontakt
ECA

Komunikaty

30/09/21 23:14  brak uprawnień UHY ECA SA (24/2021) Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail
22:15  brak uprawnień UHY ECA SA (23/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
21/09/21 15:52 UHY ECA: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
25/08/21 16:10 UHY ECA: Zawarcie trzech umów pożyczek
16/08/21 21:09  brak uprawnień UHY ECA SA (22/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
10/08/21 11:59  brak uprawnień UHY ECA SA (21/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
28/07/21 13:56 UHY ECA: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
10:21 UHY ECA: Korekta raportu nr 12/2021 z dn. 27 lipca 2021 r. - Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
27/07/21 22:07 UHY ECA: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
21:51 UHY ECA: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o ustaniu stosunku dominacji
26/07/21 17:57  brak uprawnień UHY ECA SA (20/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17:39 UHY ECA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:26  brak uprawnień UHY ECA SA (19/2021) Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:02 UHY ECA: Zbycie przedsiębiorstwa Spółki
22/07/21 14:13  brak uprawnień UHY ECA SA (18/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej