info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 07:24
kontakt
REINO

Komunikaty

28/09/21 17:29 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/21 18:03 REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
04/08/21 23:02 REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego
30/07/21 14:37  brak uprawnień REINO CAPITAL SA (2/2021) REINO CAPITAL Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 17:03 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
20/07/21 19:33 REINO CAPITAL SA: Szacunki wyników finansowych podmiotu zależnego REINO Partners Sp. z o.o. za I półrocze 2021 r.
05/07/21 23:15 REINO CAPITAL SA: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H
02/07/21 15:10 REINO CAPITAL SA: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H
29/06/21 19:53 REINO CAPITAL SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku
19:36 REINO CAPITAL SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
19:13 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu w tym zakresie.
18/06/21 16:56 REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
03/06/21 14:55 REINO CAPITAL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2021 r.
31/05/21 07:19 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/21 09:05 REINO CAPITAL SA: Sfinalizowanie kolejnej transakcji przez platformę logistyczną zarządzaną przez REINO IO Logistics