info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:43
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

08/10/21 08:26  brak uprawnień BM Pekao rekomenduje "kupuj" Rainbow Tours, podnosi cenę docelową do 32,7 zł
07/10/21 14:38 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zawartych w odniesieniu do akcji Emitenta przez Członka Zarządu Emitenta
30/09/21 18:24 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/21 18:19 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa dla Dużych Firm
10/09/21 11:10 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych
16/08/21 16:26 RAINBOW TOURS S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
11/08/21 14:33 RAINBOW TOURS S.A.: Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; zawarcie aneksu do umowy gwarancji
05/08/21 18:39 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Lato 2021"
30/07/21 16:13  brak uprawnień RAINBOW TOURS SA (1/2021) Rainbow Tours Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
19/07/21 15:41 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej
06/07/21 12:20 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
05/07/21 17:51 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu "Lato 2020"
17:43 RAINBOW TOURS S.A.: Wznowienie publikacji raportów bieżących o przedsprzedaży imprez turystycznych
30/06/21 18:25  brak uprawnień Grecka spółka zależna Rainbow Tours kupiła hotel na Krecie za 6 mln euro
17:59 RAINBOW TOURS S.A.: Nabycie przez spółkę zależną od Emitenta (White Olive A.E.) nieruchomości hotelowej na wyspie Kreta