info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:53
kontakt
KINKASO

Komunikaty

15/10/21 15:32 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
14/10/21 17:07 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
17:03 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku oddalającego powództwo członka Rady Nadzorczej przeciwko Spółce w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
13/10/21 14:55 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
12/10/21 17:01 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
11/10/21 17:44 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
08/10/21 16:52 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
06/10/21 17:42 KREDYT INKASO S.A.: Zatwierdzenie suplementu do prospektu podstawowego
04/10/21 19:34 KREDYT INKASO S.A.: Rozpoczęcie skupu obligacji serii PA01 wyemitowanych przez Spółkę
01/10/21 14:04 KREDYT INKASO S.A.: Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 września 2021 r.
30/09/21 14:13 KREDYT INKASO S.A.: Emisja obligacji serii H1 w ramach publicznego programu emisji obligacji
29/09/21 18:49 KREDYT INKASO S.A.: Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2021 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.
28/09/21 20:57 KREDYT INKASO S.A.: Rozpoczęcie projektu utworzenia spółki akcyjnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
19:56 KREDYT INKASO S.A.: Stanowisko Zarządu w sprawie uzasadnienia zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2021 r.
13:59 KREDYT INKASO S.A.: Informacja o umorzeniu obligacji serii F1 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.