info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 17:36
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

29/09/21 18:15 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/21 18:25 MAKARONY POLSKIE S.A.: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i po wcześniejszym ziszczeniu się warunków zawieszających
03/08/21 17:49 MAKARONY POLSKIE S.A.: Skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w ramach planowanego przez spółkę Makarony Polskie SA projektu akwizycyjnego
01/08/21 10:44  brak uprawnień MAKARONY (1/2021) Makarony Polskie Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/07/21 00:21 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
08/07/21 06:26  brak uprawnień Makarony Polskie wypłacą 0,30 zł dywidendy na akcję
07/07/21 23:56 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
22:06 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
10/06/21 06:12 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
07/06/21 22:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
03/06/21 09:59  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wyemitować do 1,85 mln akcji na częściowe sfinansowanie przejęcia
02/06/21 23:14 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
18:08 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
17:54 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
13:51 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020