info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 01:00
kontakt
HERKULES

Komunikaty

30/09/21 00:12 HERKULES S.A.: HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/21 15:32 HERKULES S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta
13/09/21 17:06 HERKULES S.A.: Powołanie Członków Komitetu Audytu Spółki
31/08/21 14:04 HERKULES S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
13:57 HERKULES S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 31 sierpnia 2021 roku
13:56 HERKULES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbyło się 31 sierpnia 2021 roku
26/08/21 16:55 HERKULES S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.
24/08/21 10:56 HERKULES S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.
23/08/21 12:57 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
18/08/21 12:23 HERKULES S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE)
13/08/21 15:24 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/08/21 16:36 HERKULES S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
04/08/21 21:35 HERKULES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11:14 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
03/08/21 14:50 HERKULES S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki