info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 08:30
kontakt
OEX

Komunikaty

04/10/21 08:37 OEX: Pozyskanie finansowania przez spółkę Vue Storefront Inc.
14/09/21 15:15  brak uprawnień US dokonał zabezpieczenia na majątku spółki zależnej OEX w wysokości 2,8 mln zł
14:54 OEX: Informacja o otrzymaniu protokołu z kontroli podatkowej oraz decyzji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o dokonaniu zabezpieczenia na majątku OEX E-Business Sp z o.o., spółki zależnej Emitenta
08/09/21 20:22 OEX: OEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/21 18:15  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - OEX SA
18:12  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - OEX SA
24/08/21 20:01 OEX: Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.
19:54 OEX: Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.
23/08/21 15:20 OEX: Znaczne pakiety akcji
13:50 OEX: Nabycie przez Spółkę, w ramach wezwania, akcji własnych w celu umorzenia, w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
18/08/21 14:06  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki OEX SA
16/08/21 15:42  brak uprawnień OEX kupi w wezwaniu akcje własne stanowiące 8,12 proc. na WZ
15:27 OEX: Informacja o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w ramach procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
30/07/21 14:49  brak uprawnień OEX SA (1/2021) OEX Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 19:59 OEX: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki