info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 09:08
kontakt
LENA

Komunikaty

23/09/21 12:13 LENA LIGHTING: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
06/09/21 08:11 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu półrocznego
13/08/21 09:43  brak uprawnień Lena Lighting szacuje wzrost zysku netto w I półroczu o 30 proc., do 3,85 mln zł
09:34 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych szacunkowych danych finansowych za I półrocze 2021 roku.
29/07/21 11:26  brak uprawnień LENA LIGHTING SA (2/2021) Lena Lighting Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/05/21 14:28 LENA LIGHTING: Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 28 maja 2021 r
14:26  brak uprawnień Lena Lighting wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
14:22 LENA LIGHTING: Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 28 maja 2021r. uchwały o wypłacie dywidendy.
14:18 LENA LIGHTING: Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 28 maja 2021r.
14:14 LENA LIGHTING: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2021 roku
14/05/21 08:02 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz raportu kwartalnego
04/05/21 15:50 LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych za 1 kwartał 2021r.
27/04/21 09:26 LENA LIGHTING: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.05.2021 roku.
26/04/21 11:51  brak uprawnień LENA LIGHTING SA (1/2021) Oświadczenie Zarząd w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego
23/04/21 20:39 LENA LIGHTING: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020