info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 09:17
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

05/10/21 10:34  brak uprawnień Develia sprzedała w I-III kw. 1.500 lokali wobec 781 przed rokiem
10:14 DEVELIA: Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2021 r.
27/09/21 17:14  brak uprawnień Develia wyemituje obligacje o łącznej wartości 100 mln zł
17:03 DEVELIA: Emisja obligacji w ramach programu
11:29  brak uprawnień Develia wprowadziła do sprzedaży 110 lokali w Warszawie
23/09/21 14:04  brak uprawnień Develia i Grupo Lar Holding Polonia mają zgodę UOKiK na koncentrację
13:54 DEVELIA: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
21/09/21 17:38  brak uprawnień GPW: Komunikat - DEVELIA
17/09/21 12:38 DEVELIA: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta
13/09/21 20:46  brak uprawnień Develia sprzedała 79,55 proc. udziałów w Sky Tower za 84 mln euro
20:14 DEVELIA: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Sky Tower
20:11 DEVELIA: Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości Sky Tower
08/09/21 18:27  brak uprawnień Develia miała 21 mln zł zysku netto j.d. w II kw. '21, gorzej od konsensusu
17:54  brak uprawnień Wyniki Develii w II kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:38 DEVELIA: DEVELIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego