info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:33
kontakt
K2HOLDING

Komunikaty

15/10/21 11:56 K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych zamiennych na akcje K2 Holding S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
13/10/21 16:39 K2 HOLDING S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C1 uprawniających do objęcia akcji Spółki serii B w wykonaniu Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding S.A.
17/09/21 14:34 K2 HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu w rezultacie umorzenia akcji spółki K2 Holding S.A
02/09/21 10:52  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" K2 Holding, cena docelowa 33 zł
01/09/21 15:53 K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Holding S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.
14:27  brak uprawnień K2 Holding w ramach drugiego programu skupu akcji własnych chce nabyć 463.531 akcji po max. cenie 25 zł/szt.
14:04 K2 HOLDING S.A.: Rozpoczęcie drugiego programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia.
27/08/21 11:27 K2 HOLDING S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.
26/08/21 18:17 K2 HOLDING S.A.: K2 HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/08/21 20:52 K2 HOLDING S.A.: Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 r.
17/08/21 12:21 K2 HOLDING S.A.: Otrzymanie informacji o planowanym zaprzestaniu współpracy pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta - K2 Precise S.A.
27/07/21 16:30  brak uprawnień K2 HOLDING SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 22:06  brak uprawnień K2 Holding zakończył program skupu akcji własnych, nabył łącznie 167.377 akcji
21:03 K2 HOLDING S.A.: Zakończenie (skrócenie) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia
21/06/21 20:05 K2 HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ K2 Holding S.A.