info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:27
kontakt
IMMOBILE

Komunikaty

30/09/21 20:04 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. formularz raportu półrocznego
23/09/21 14:24 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2021
27/08/21 20:32 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji
20:31 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta - korekta
25/08/21 15:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
23/08/21 15:04 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
18/08/21 18:57 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
29/07/21 18:41  brak uprawnień IMMOBILE (1/2021) Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
13/07/21 15:01 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
09/07/21 13:21 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
06/07/21 11:21 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta
02/07/21 17:21 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną na realizację osiedla Rabatki w Bydgoszczy
01/07/21 13:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2021 r.
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta