info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 07:30
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

29/09/21 08:03 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/08/21 12:47 DROZAPOL: Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu subwencji finansowej z PFR S.A.
22/07/21 15:52  brak uprawnień DROZAPOL-PROFIL SA (1/2021) Drozapol-Profil Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
08/07/21 13:34 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
28/06/21 19:09 DROZAPOL: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
19:02  brak uprawnień Drozapol-Profil wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
19:01 DROZAPOL: Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
18:52 DROZAPOL: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 r.
18:41 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2021 r.
18:26 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
10/06/21 15:04 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
01/06/21 10:24 DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
28/05/21 07:34 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 13:43 DROZAPOL: Informacja o wykreśleniu z KRS Spółki zależnej Emitenta DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji
28/04/21 18:08  brak uprawnień Drozapol-Profil chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję