info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 17:48
kontakt
AMBRA

Komunikaty

28/09/21 15:13  brak uprawnień Millennium DM podwyższył cenę docelową dla akcji Ambry do 36,1 zł
17/09/21 16:05 AMBRA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/09/21 14:21  brak uprawnień Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe (opis)
12:10  brak uprawnień Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe
15/09/21 00:57 AMBRA: AMBRA formularz raportu rocznego
00:56 AMBRA: AMBRA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14/09/21 15:58  brak uprawnień Ambra chce wypłacić 0,95 zł dywidendy na akcję
15:50 AMBRA: Informacja w sprawie propozycji wypłaty dywidendy
12/08/21 16:53 AMBRA: Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej
02/08/21 18:37  brak uprawnień AMBRA SA (1/2021) Ambra Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 15:51 AMBRA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28/07/21 15:43 AMBRA: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
15/06/21 07:05  brak uprawnień Ambra przewiduje utrzymanie trendów w dynamice sprzedaży w ostatnim kwartale roku obrotowego 2020/2021 (wywiad)
 brak uprawnień Ambra planuje wydać 30 mln zł na inwestycje w roku obrotowym 2021/22 (wywiad)
12/05/21 00:31 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego