info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 09:10
kontakt
PULAWY

Komunikaty

15/10/21 21:55  brak uprawnień PUŁAWY SA (3/2021) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
21:50 PUŁAWY: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
14/10/21 21:40 PUŁAWY: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
05/10/21 19:09  brak uprawnień PUŁAWY SA (2/2021) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
PUŁAWY: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 5 października 2021 roku.
19:07 PUŁAWY: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 5 października 2021 roku.
04/10/21 16:57 PUŁAWY: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
23/09/21 10:13  brak uprawnień Produkcja nawozów azotowych w sierpniu wzrosła o 13,4 proc. rdr - GUS
09/09/21 18:32 PUŁAWY: PUŁAWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/21 17:15 PUŁAWY: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołane na dzień 5 paździenika 2021 roku.
17:11 PUŁAWY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 5 października 2021 roku.
24/08/21 10:09  brak uprawnień Produkcja nawozów azotowych w lipcu wzrosła o 3,6 proc. rdr - GUS
18/08/21 21:17 PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku
30/07/21 15:17  brak uprawnień PUŁAWY SA (1/2021) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 10:08  brak uprawnień Produkcja nawozów azotowych w czerwcu wzrosła o 5,3 proc. rdr - GUS