info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 08:22
kontakt
KCI

Komunikaty

24/09/21 18:06 KCI: KCI formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/21 20:35 KCI: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
03/08/21 11:10 KCI: Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA
30/07/21 11:44 KCI: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii P
14/07/21 13:47 KCI: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu
12/07/21 12:59  brak uprawnień KCI SA (1/2021) KCI Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11/07/21 17:04 KCI: Uchylenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
02/07/21 17:47 KCI: Zmiana zabezpieczenia na majątku spółki KCI SA
17:42 KCI: Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję
17:38 KCI: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2021 r.
17:34 KCI: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na21.06.2021 roku, podjęte po przerwie w dniu 1.07.2021
21/06/21 19:51 KCI: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2021 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)
14/06/21 18:48 KCI: Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na 21.06.2021 roku
26/05/21 18:37 KCI: KCI formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/21 19:29 KCI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 21 czerwca 2021 r.