info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:39
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

27/08/21 18:51 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/21 17:43 PRIMETECH S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
30/07/21 11:49  brak uprawnień PRIMETECH SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/07/21 11:50 PRIMETECH S.A.: Powołanie osoby zarządzającej
25/06/21 16:28 PRIMETECH S.A.: Wynik postępowania przetargowego na prace w kopalni dla MDPA - aktualizacja informacji
24/06/21 11:32 PRIMETECH S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
11:31 PRIMETECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
14/06/21 18:27 PRIMETECH S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
08/06/21 13:33 PRIMETECH S.A.: Postanowienie w przedmiocie ustanowienia kaucji na zabezpieczenie roszczeń Emitenta w postępowaniu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
28/05/21 15:50 PRIMETECH S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/05/21 17:17 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/21 09:46 PRIMETECH S.A.: Przedłużenie terminu spłaty pożyczki - aktualizacja informacji
09/04/21 21:18 PRIMETECH S.A.: Wynik postępowania przetargowego na prace w kopalni dla MDPA
30/03/21 16:25 PRIMETECH S.A.: Informacja o zamieszczeniu na stronie Emitenta oświadczenia na temat informacji niefinansowych sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla
29/03/21 20:48 PRIMETECH S.A.: Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku za rok 2020