info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:30
kontakt
KPPD

Komunikaty

24/09/21 15:11 KPPD: Umowa ubezpieczenia z TUiR Warta S.A.
30/08/21 07:43 KPPD: KPPD formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
02/08/21 10:27 KPPD: Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA.
30/07/21 10:44 KPPD: Zmiana wysokości nakładów inwestycyjnych na 2021 r.
10:20  brak uprawnień KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2021) Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21/07/21 12:40 KPPD: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.
25/06/21 15:00 KPPD: Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
24/06/21 15:16 KPPD: Zakupy surowca w II półroczu 2021 r.
31/05/21 11:12 KPPD: Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
28/05/21 18:07 KPPD: Treści uchwał podjętych na WZA w dn. 28.05.2021 r.
18:04 KPPD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dn. 28.05.2021 r.
24/05/21 11:02 KPPD: Koszty surowca w II półroczu 2021 r.
17/05/21 07:50 KPPD: KPPD formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
10/05/21 10:43 KPPD: Zmiana treści projektu uchwały nr 02/21 na walne zgromadzenie w dn. 28.05.2021 r. w związku ze zmianą w porządku obrad.
10:40 KPPD: Zmiany w porządku obrad walnego zgromadzenia w dniu 28.05.2021 na wniosek akcjonariusza Menadile Holdings Co. Limited.