info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:00
kontakt
INSTAL_K

Komunikaty

31/08/21 14:30  brak uprawnień INSTAL KRAKÓW SA (2/2021) Instal Kraków Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07:49 INSTALKRK: INSTALKRK formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/21 13:37 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy
30/07/21 14:41  brak uprawnień INSTAL KRAKÓW SA (1/2021) Instal Kraków Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/07/21 12:15 INSTALKRK: Powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
19/07/21 10:12 INSTALKRK: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku
15/07/21 13:45 INSTALKRK: Powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
21/06/21 10:56 INSTALKRK: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 18.06.2021 roku
18/06/21 13:51  brak uprawnień Instal Kraków wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
13:43 INSTALKRK: Powołanie Członków Zarządu
13:42 INSTALKRK: Uchwała o wypłacie dywidendy za 2020 rok
13:40 INSTALKRK: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 18.06.2021 roku
08/06/21 10:06  brak uprawnień Generali OFE chce, by Instal Kraków wypłacił 2,5 zł dywidendy na akcję
09:52 INSTALKRK: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
28/05/21 14:49 INSTALKRK: Zawarcie znaczącej umowy