info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 13:30
kontakt
GETIN

Komunikaty

11/10/21 19:53 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
08/10/21 14:30 GETIN: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
14/09/21 07:14  brak uprawnień Narodowy Bank Rumunii zgodził się na sprzedaż Idea Bank Rumunia
13/09/21 21:52 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
02/09/21 12:28  brak uprawnień Getin Holding kontynuuje wyprzedaż aktywów
08:53  brak uprawnień Strata netto grupy Getin Holding w II kw. '21 wyniosła 167 mln zł wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej
07:59 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/21 15:24 GETIN: Informacja o oddaleniu przez WSA skargi na decyzję BFG
28/07/21 18:40 GETIN: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
16:52  brak uprawnień GETIN HOLDING SA (1/2021) Getin Holding Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14/07/21 15:55  brak uprawnień Wynik finansowy Getin Holding w I półroczu niższy o 36,4 mln zł z powodu odpisu
15:35 GETIN: Informacja o odpisach aktualizujących
02/06/21 18:01  brak uprawnień Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia
17:46 GETIN: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Rumunia
17:44 GETIN: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji spółek zależnych od Emitenta