info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 17:10
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

21/10/21 16:23 BEDZIN: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
13:20 BEDZIN: Uaktualnienie informacji nt. przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego ETFL ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji
30/09/21 23:54 BEDZIN: BEDZIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:12 BEDZIN: Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
23/09/21 19:47 BEDZIN: Wszczęcie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego
16/09/21 15:35 BEDZIN: Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
14/09/21 13:57 BEDZIN: Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
31/08/21 22:35 BEDZIN: Informacja nt. planowanego podziału spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.
30/08/21 15:07 BEDZIN: Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
19/08/21 15:37 BEDZIN: Informacja o korekcie powiadomienia uzyskanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
15:27 BEDZIN: Informacja o korekcie powiadomienia uzyskanego w trybie art. 19 MAR
17/08/21 15:25 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
15:05 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
14:46 BEDZIN: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
05/08/21 15:31 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na 30 czerwca 2021 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 29 lipca 2021 roku.