info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 00:38
kontakt
AQUA

Komunikaty

15/10/21 12:23 AQUA: Otrzymanie pisma w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem powołania rewidenta do spraw szczególnych
12/10/21 13:40 AQUA: Otrzymanie decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uchylającej decyzję o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
28/09/21 14:14  brak uprawnień AQUA SA (17/2021) Wniesienie przez Veolia Voda (Sofia)B.V. pozwu o stwierdzenie nieważności, ew. ustalenie nieistnienia wszystkich uchwał podjętych przez WZ w dniu 16.06.21 r.
29/07/21 10:00  brak uprawnień AQUA SA (16/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
06/07/21 14:23 AQUA: Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
23/06/21 15:34 AQUA: Zamiana nieruchomości pomiędzy "AQUA" S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22/06/21 14:53 AQUA: Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
17/06/21 14:57  brak uprawnień AQUA SA (15/2021) Powołanie Członków Zarządu ?AQUA? S.A.
14:51 AQUA: Powołanie Członków Zarządu "AQUA" S.A.
14:12  brak uprawnień AQUA SA (14/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ?AQUA? S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
14:02 AQUA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
13:55  brak uprawnień AQUA SA (13/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej ?AQUA? S.A.
13:48  brak uprawnień AQUA SA (12/2021) Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?AQUA? S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
13:42 AQUA: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
14/06/21 14:39  brak uprawnień AQUA SA (11/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ?AQUA? S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.