info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 00:45
kontakt
ALTA

Komunikaty

11/10/21 15:01 ALTA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
29/09/21 17:22 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
27/09/21 18:56 ALTA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii G po asymilacji
24/09/21 17:39  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G spółki ALTA S.A
01/09/21 16:33 ALTA: Przyznanie akcji zwykłych na okaziciela serii G i zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki
30/08/21 10:21 ALTA: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji funkcjonującego w Spółce programu motywacyjnego
17/08/21 16:47 ALTA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021r.
12/08/21 15:39 ALTA: Sprzedaż nieruchomości Spółki TUP Property w Pruszkowie
30/07/21 19:26 ALTA: Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości
29/07/21 19:47  brak uprawnień ALTA SA (1/2021) ALTA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
19:08 ALTA: Korekta raportu: Rozwiązanie i zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
28/07/21 21:34 ALTA: Rozwiązanie i zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
06/07/21 12:54 ALTA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30.06.2021r.
30/06/21 15:41 ALTA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020
15:34 ALTA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 30.06.2021r.