info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 06:49
kontakt
SKOTAN

Komunikaty

08/10/21 21:56 SKOTAN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 4 listopada 2021 r. wraz z projektami uchwał
28/09/21 12:29  brak uprawnień Skotan chciałby zainwestować ok. 4 mln zł w rozbudowę zakładu, planuje dalej zwiększać sprzedaż (wywiad)
23/09/21 21:06 SKOTAN S.A.: SKOTAN S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
21/09/21 16:40 SKOTAN S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
15/09/21 18:47  brak uprawnień Skotan złożył wniosek do KNF ws. zatwierdzenia prospektu dot. emisji akcji serii D
18:12 SKOTAN S.A.: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
13/09/21 18:13 SKOTAN S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
02/08/21 15:14  brak uprawnień SKOTAN SA (1/2021) Skotan Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/07/21 17:42  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SKOTAN
14/07/21 15:30  brak uprawnień Roman Karkosik zadeklarował objęcie 5.964.660 akcji serii D Skotanu
15:14 SKOTAN S.A.: Deklaracja znaczącego akcjonariusza złożona w związku z emisją akcji serii D
08/07/21 12:56  brak uprawnień Skotan przewiduje poprawę wyników w kolejnych kwartałach, planuje poszerzyć portfolio o kosmetyki
30/06/21 21:08 SKOTAN S.A.: Zmiany w zakresie zabezpieczenia obligacji serii I, K, L, M, N, O i P oraz likwidacja instalacji badawczej "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych"
16:03 SKOTAN S.A.: Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
24/06/21 13:05 SKOTAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z akcjonariuszem