info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 09:04
kontakt
MOST_PK

Komunikaty

08/10/21 07:41  brak uprawnień Mostostal Płock szacuje, że w I-III kw. '21 r. zysk netto wyniósł 14 mln zł
07:32 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2021 r.
25/08/21 14:44 MOSTALPLC: Podpisanie umowy z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy.
24/08/21 15:15 MOSTALPLC: Podpisanie umowy generalnej o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych.
16/08/21 17:12 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
13/08/21 16:01 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
30/07/21 09:45  brak uprawnień MOSTOSTAL PŁOCK SA (1/2021) Mostostal Płock Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 11:55 MOSTALPLC: Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA
22/07/21 10:54  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Mocne wzrosty Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa po publikacji wyników
09:56  brak uprawnień Mostostal Płock szacuje, że w I połowie 2021 r. zysk netto wyniósł 10,4 mln zł
09:35 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki za I półrocze 2021 r.
15/07/21 09:31 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do umowy o gwarancje ubezpieczeniowe.
21/06/21 13:43 MOSTALPLC: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.
13:38 MOSTALPLC: Wypłata dywidendy.
13:34 MOSTALPLC: MOSTALPLC raport bieżący