info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 06:56
kontakt
INTROL

Komunikaty

05/10/21 10:39 INTROL S.A.: Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
03/09/21 17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/21 13:15  brak uprawnień INTROL SA (3/2021) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2020 rok
30/08/21 13:24  brak uprawnień Zysk netto Introlu zmniejszył się w I pół. rdr do 0,3 mln zł z 6,5 mln zł - szacunki
12:34 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2021 r.
10/08/21 08:42 INTROL S.A.: Rejestracja połączenia spółki INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach oraz rejestracja zmian w Statucie INTROL S.A.
30/07/21 08:44  brak uprawnień INTROL SA (2/2021) INTROL Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/06/21 15:54 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
15:49 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
29/06/21 16:01 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A
23/06/21 15:08 INTROL S.A.: Wybór firmy audytorskiej
15:02 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
21/06/21 09:14 INTROL S.A.: I4TECH Sp. z o.o. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
04/06/21 16:09 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
16:00 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.