info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 02:17
kontakt
FASING

Komunikaty

15/10/21 17:06 FASING: Nabycie udziałów w spółce
08/10/21 13:44 FASING: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
07/10/21 10:25 FASING: Korekta raportu nr 37 dot. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/10/21 14:07 FASING: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14:06 FASING: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.
01/10/21 12:34 FASING: Wniosek akcjonariusza Karbon 2 sp. z o.o. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
12:33 FASING: Udzielenie prokury
30/09/21 13:18 FASING: Zawiadomienie na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej
23/09/21 17:38 FASING: FASING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/21 11:31 FASING: Aneks do kontraktu z firmą DTEK PAVLOGRADUGOL, PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY (Ukraina)
10/09/21 13:28 FASING: Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 k.s.h.
17/08/21 14:44 FASING: Stanowisko Zarządu Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego w dniu 5 sierpnia 2021r.
11/08/21 12:56 FASING: Transakcje z podmiotem zależnym.
09/08/21 14:18 FASING: Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
13:29 FASING: Transakcje z podmiotem dominującym.