info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.16, godz. 07:19
kontakt
MBANK

Komunikaty

12/10/21 11:43 mBank: Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym
08/10/21 14:19 mBank: Dopuszczenie 8.365 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
12:57 mBank: Warunkowa rejestracja akcji mBanku przez KDPW
12:44  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.
29/09/21 15:52 mBank: Rozwiązanie umowy z firmą audytorską - za porozumieniem stron
27/09/21 16:02 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
23/09/21 16:38 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
22/09/21 08:00  brak uprawnień mBank planuje kilka dużych IPO spółek, chce specjalizować się w emisji zielonych obligacji
21/09/21 09:22 mBank: Podwyższenie ratingu obligacji uprzywilejowanych mBanku przez Fitch
08:59 mBank: Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych
20/09/21 16:18 mBank: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
14:41 mBank: Rejestracja 1656 akcji mBanku S.A. w KDPW
08:36 mBank: Dopuszczenie 1.656 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
17/09/21 18:26  brak uprawnień Fitch Ratings przyznał rating "'BBB-" obligacjom mBanku o wartości 500 mln euro
17:45  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowegoakcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.