info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.17, godz. 11:13
kontakt
POLICE

Komunikaty

05/02/20 12:00 POLICE: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 stycznia 2020 r.
04/02/20 16:35 POLICE: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
29/01/20 14:44 POLICE: Informacja o notowaniu akcji serii C Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
13:48  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA
28/01/20 19:49 POLICE: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych serii C w KDPW
27/01/20 14:21 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 24 stycznia 2020 roku
24/01/20 16:53 POLICE: Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 24 stycznia 2020 roku
22/01/20 17:25 POLICE: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku
07:57  brak uprawnień Azoty mają zgodę UOKiK na koncentrację dot. działalności Grupy Azoty Polyolefins
21/01/20 23:25 POLICE: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku.
23:10 POLICE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
22:30 POLICE: Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji
14:00 POLICE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
16/01/20 14:31 POLICE: Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
15/01/20 18:12 POLICE: Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów