info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 06:03
kontakt
POLICE

Komunikaty

29/12/20 16:00  brak uprawnień Grupa Azoty wypowiedziała PGG umowy sprzedaży węgla; trwają negocjacje ws. dalszej współpracy
15:57 POLICE: Wypowiedzenie umowy na zakup węgla
27/11/20 21:50 POLICE: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
19/11/20 06:47 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 20:50 POLICE: Realizacja zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity dla projektu Polimery Police.
18:48  brak uprawnień Kapitał zakładowy GA Polyolefins zostanie podwyższony o 323,68 mln zł
18:10 POLICE: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.
09/10/20 17:29  brak uprawnień Realizacja projektu "Polimery Police" wydłużona o 3 m-ce; wartość umowy wzrośnie o 33,2 mln euro
17:20 POLICE: Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną.
07/10/20 20:40 POLICE: Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami oraz dokumentów zabezpieczeń przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A.
16:31  brak uprawnień Polyolefins może zawrzeć aneks do umowy EPC ws. realizacji projektu Polimery Police
16:09 POLICE: Podjęcie przez Zarząd Spółki Zależnej - Grupa Azoty Polyolefins S.A. uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC
10/09/20 06:48 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/20 13:32 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
24/08/20 20:50  brak uprawnień POLICE SA (2/2020) Wdrożenie zasady II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016