info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 07:49
kontakt
POLICE

Komunikaty

04/08/20 14:18 POLICE: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.
31/07/20 17:25 POLICE: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za II kwartał 2020 roku.
09:16  brak uprawnień CBA zatrzymało b. prezesa Zakładów Chemicznych Police, zarzucono mu oszustwo i niegospodarność
28/07/20 21:27 POLICE: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
21:20 POLICE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
20/07/20 13:45 POLICE: Informacja nt. zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu spółki
03/07/20 12:16  brak uprawnień GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (1/2020) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
29/06/20 18:02 POLICE: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
17:47 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 roku.
26/06/20 17:33 POLICE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 26 czerwca 2020 roku.
05/06/20 21:34 POLICE: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na wniosek akcjonariusza
04/06/20 07:37  brak uprawnień Rada nadzorcza Lotosu zgodziła się na zaangażowanie 500 mln zł w GA Polyolefins
02/06/20 15:40  brak uprawnień Zarząd Polic proponuje przeznaczenie zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy
15:33 POLICE: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku
01/06/20 07:20  brak uprawnień Polyolefins ma umowy kredytów na pozykanie finansowania projektu Polimery Police