info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 01:08
kontakt
POLICE

Komunikaty

13/08/19 18:48  brak uprawnień Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia (aktl.)
16:53  brak uprawnień Police szacują utracone korzyści po unieruchomieniu instalacji na 50 mln zł od czerwca do sierpnia
16:40 POLICE: Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji
10/08/19 17:22 POLICE: Zmiana przewidywanego terminu uruchomienia instalacji
08/08/19 14:10 POLICE: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
04/07/19 23:32 POLICE: Informacja o czasowym unieruchomieniu instalacji w związku z koniecznością naprawy usterki
02/07/19 10:25 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku.
25/06/19 20:21  brak uprawnień WZ Polic za przeznaczeniem zysku za '18 na kapitał zapasowy
20:06 POLICE: Uchwały będące przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.
19:56 POLICE: Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na VIII kadencję.
17:55 POLICE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
24/06/19 18:42 POLICE: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku zgłoszone przez akcjonariusza
13:22 POLICE: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku
21/06/19 09:21  brak uprawnień DM BDM podwyższył rekomendację dla Grupy Azoty do "akumuluj", a Polic do "trzymaj"
18/06/19 08:57  brak uprawnień "Rolne" spółki mają kłopoty z emitowaniem akcji (analiza)