info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 01:01
kontakt
MOST_WWA

Komunikaty

17/06/21 14:48 MOSTALWAR: Zawracie umowy w sprawie budowy obwodnicy Opatowa S74 i DK 9
09/06/21 16:55  brak uprawnień Mostostal Warszawa ma umowę z Synthosem
16:37 MOSTALWAR: Zawarcie umowy na "dostawę, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego w Synthos Dwory 7 Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna"
07/06/21 15:45 MOSTALWAR: Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
01/06/21 10:13  brak uprawnień Mostostal Warszawa podpisał umowę o wartości 41,8 mln zł
10:01 MOSTALWAR: Zawarcie umowy na remont, przebudowę i adaptację obiektu pofabrycznego w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego.
26/05/21 14:31 MOSTALWAR: Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
25/05/21 11:13 MOSTALWAR: Umowa na wykonanie prac budowlano-montażowych dla inwestycji pn. "Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota"
24/05/21 16:08 MOSTALWAR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
07:29 MOSTALWAR: MOSTALWAR formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:27 MOSTALWAR: MOSTALWAR formularz raportu kwartalnego
20/05/21 16:52 MOSTALWAR: Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 r.
11/05/21 15:48 MOSTALWAR: Zawarcie umowy przez Konsorcjum, w którym uczestniczy Mostostal Kielce S.A. - podmiot zależny Mostostal Warszawa S.A., z Powiatowym Zarządem Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
05/05/21 12:00 MOSTALWAR: Umowa z Vantage Development S.A. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi
30/04/21 18:42 MOSTALWAR: Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty