info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 06:33
kontakt
MOST_WWA

Komunikaty

31/08/20 16:01 MOSTALWAR: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
27/08/20 14:28 MOSTALWAR: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki
10/08/20 10:48 MOSTALWAR: Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
31/07/20 10:26 MOSTALWAR: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
30/07/20 15:50 MOSTALWAR: Zmiany w Zarządzie Mostostal Warszawa S.A.
22/07/20 16:14 MOSTALWAR: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A.
16:11 MOSTALWAR: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A.
10/07/20 15:00  brak uprawnień Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA umowę o wartości 2,23 mld zł
14:42 MOSTALWAR: Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica
09/07/20 09:27  brak uprawnień Mostostal Warszawa ma umowę z GDDKiA na 635 mln zł
09:22 MOSTALWAR: Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II
01/07/20 18:37 MOSTALWAR: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.
25/06/20 16:42 MOSTALWAR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11/06/20 11:20 MOSTALWAR: Zawarcie aneksu nr 8 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.
02/06/20 13:39 MOSTALWAR: Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.