info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 03:41
kontakt
KRUSZWIC

Komunikaty

15/04/21 13:50 KRUSZWICA: Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
02/04/21 15:55 KRUSZWICA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
01/04/21 13:06 KRUSZWICA: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.
12:52 KRUSZWICA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku.
08/03/21 14:26 KRUSZWICA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
05/03/21 16:18 KRUSZWICA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 kwietnia 2021 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.
12:38 KRUSZWICA: Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wykonania prawa przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.
01/03/21 08:32  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
07:46  brak uprawnień Koninklijke Bunge ogłasza przymusowy wykup akcji Kruszwicy po cenie 66,30 zł
07:42  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki ZAKŁADY TŁUSZCZOWE ?KRUSZWICA? SA w drodze przymusowego wykupu
10/02/21 18:31  brak uprawnień GPW Benchmark: z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy zostaną wykreślone akcje spółki KRUSZWICA (ISIN PLKRUSZ00016).
18:30  brak uprawnień GPW Benchmark: korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki KRUSZWICA (ISIN PLKRUSZ00016) z indeksu InvestorMS.
18:26  brak uprawnień GPW Benchmark: Communique of KRUSZWICA company
16:34 KRUSZWICA: Zbycie znacznego pakietu akcji ZT "Kruszwica" S.A.
08/02/21 18:56 KRUSZWICA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej. Nabycie znacznego pakietu akcji ZT "Kruszwica" S.A.