info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.10, godz. 20:47
kontakt
IDM

Komunikaty

27/01/21 13:22 IDM SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021
30/11/20 20:51 IDM SA: IDM SA formularz raportu kwartalnego
16/11/20 22:01 IDM SA: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
12/11/20 08:15 IDM SA: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 r.
27/10/20 13:57 IDM SA: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
22/10/20 14:52 IDM SA: Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów - zwiększenie bezpośredniego oraz pośredniego stanu posiadania
14:47 IDM SA: Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów - zmniejszenie pośredniego stanu posiadania
14:39 IDM SA: Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów - zmniejszenie bezpośredniego stanu posiadania
12/10/20 17:36 IDM SA: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
08/10/20 19:46 IDM SA: Informacja o przedawnieniu wierzytelności zgłoszonej do postępowania upadłościowego IDM S.A.
25/09/20 15:00 IDM SA: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
23/09/20 19:14 IDM SA: IDM SA formularz raportu półrocznego
07/09/20 15:21 IDM SA: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
05/08/20 15:32 IDM SA: Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów - zwiększenie pośredniego stanu posiadania
15:25 IDM SA: Zawiadomienie dotyczące zmiany ogólnej liczby głosów - zmniejszenie pośredniego stanu posiadania