info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 10:32
kontakt
IDM

Komunikaty

03/07/20 15:29 IDM SA: Postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego
29/06/20 17:43 IDM SA: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji IDMSA
11:55 IDM SA: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
25/06/20 14:26 IDM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 lipca 2020 r.
24/06/20 15:46 IDM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/06/20 18:19 IDM SA: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji IDMSA
17/06/20 18:11 IDM SA: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
09/06/20 21:21 IDM SA: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji IDMSA
21:13 IDM SA: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji IDMSA
21:06 IDM SA: Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w sprawie zmiany w ogólnej liczbie akcji oraz głosów Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w sprawie zmiany w ogólnej liczbie akcji oraz głosów
05/06/20 22:09 IDM SA: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR
15:09 IDM SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu oraz wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego IDM z możliwością zawarcia układu.
29/05/20 15:01 IDM SA: IDM SA formularz raportu kwartalnego
14/05/20 20:24 IDM SA: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r.
13/05/20 12:27  brak uprawnień IDM chce przeznaczać co najmniej 30 proc. zysku netto na dywidendę