info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 18:41
kontakt
AMBRA

Komunikaty

05/02/20 13:38  brak uprawnień Ambra chce rozwijać się w Czechach w oparciu o markę Vino-Club (wywiad)
13:20  brak uprawnień Ambra spodziewa się spowolnienia wzrostu rynku wina w Polsce w '20, ale średniorocznie zwyżka 5 proc. (wywiad)
20/11/19 17:26 AMBRA: Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A.
14/11/19 12:00  brak uprawnień Nakłady inwestycyjne Ambry mogą wynieść 31 mln zł w roku 2019/2020 (wywiad)
13/11/19 06:49  brak uprawnień Wyniki Ambry w I kw. roku obrotowego 2019/20 vs. konsensus PAP (tabela)
06:38 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/19 17:05 AMBRA: Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
17/10/19 08:24 AMBRA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 16 października 2019 r. wraz z wynikami głosowań
08:22 AMBRA: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 16 października 2019 r.
16/10/19 18:17  brak uprawnień Ambra wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję
18:11 AMBRA: Informacja o dywidendzie
07/10/19 13:20  brak uprawnień Ambra planuje kolejne akwizycje w Czechach (wywiad)
13:12  brak uprawnień Ambra chce utrzymać marżę i rentowność w roku obrotowym 2019/2020 na ubiegłorocznym poziomie (wywiad)
19/09/19 17:43 AMBRA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:13  brak uprawnień Ambra planuje budowę stacjonarnej sieci sprzedaży na rynku czeskim