info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 05:39
kontakt
HUBTECH

Komunikaty

27/07/21 09:39 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania Scotts Enterprises Limited - korekta raportu 15/2021
08:37 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
08:28 Hub.Tech S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych - korekta raportu 16/2021
08:00 Hub.Tech S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych
26/07/21 18:01 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
17:53 Hub.Tech S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
13/07/21 09:19 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
12/07/21 23:31  brak uprawnień HUB.TECH SA (23/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lipca 2021 r.
09/07/21 22:40  brak uprawnień HUB.TECH SA (22/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
02/07/21 17:09  brak uprawnień HUB.TECH SA (21/2021) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
23/06/21 21:25 Hub.Tech S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufnościZawarcie umowy o zachowaniu poufności
15/06/21 08:45  brak uprawnień HUB.TECH SA (20/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
31/05/21 18:03  brak uprawnień HUB.TECH SA (19/2021) Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
28/05/21  brak uprawnień HUB.TECH SA (18/2021) Korekta (2) raportu kwartalnego nr 4/2021 za IV kwartał 2020 roku
24/05/21 17:57  brak uprawnień Hub.Tech SA (17/2021) Korekta raportu kwartalnego nr 4/2021 za IV kwartał 2020 roku