info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.06, godz. 03:31
kontakt
HUBTECH

Komunikaty

27/04/21 15:06 Hub.Tech S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I Q 2021 r. spółek zależnych
26/03/21 16:20  brak uprawnień HUB.TECH SA (15/2021) Życiorysy członków Rady Nadzorczej
24/03/21 08:53  brak uprawnień HUB.TECH SA (14/2021) Zmiany treści Statutu Spółki
08:51  brak uprawnień HUB.TECH SA (13/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
08:47  brak uprawnień HUB.TECH SA (12/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2021 r.
23/03/21 21:35 Hub.Tech S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17/03/21 18:35  brak uprawnień GPW: zmians firmy spółki BORUTA-ZACHEM SA (PLBRTZM00010) na HUB.TECH SA
02/03/21 17:19  brak uprawnień HUB.TECH SA (11/2021) Korekta raportu EBI nr 8/2021 ? zmiana adresu e-mail i strony internetowej
01/03/21 17:21 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
26/02/21 18:18 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
18:12 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
18:06 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
17:56  brak uprawnień HUB.TECH SA (10/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17:54  brak uprawnień HUB.TECH SA (9/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17:51  brak uprawnień HUB.TECH SA (8/2021) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail