info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 13:46
kontakt
DEBICA

Komunikaty

05/07/19 12:11 DEBICA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu
01/07/19 15:40 DEBICA: Korekta raportu nr 21/2019 z 28 czerwca 2019
28/06/19 11:10 DEBICA: Udzielenie pożyczki Grupie Goodyear.
26/06/19 16:13 DEBICA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25 czerwca 2019 r.
25/06/19 17:18 DEBICA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2019r.
15:44  brak uprawnień Dębica wypłaci 4,88 zł dywidendy na akcję za '18
15:38 DEBICA: Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2018
19/06/19 10:52 DEBICA: Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym
18/06/19 17:30 DEBICA: Otrzymanie zawiadomienia od Rockbridge TFI S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
17/06/19 19:32 DEBICA: Informacje w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. i NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.
19:15 DEBICA: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r.
17:29  brak uprawnień Rockbridge TFI sprzedał firmie Goodyear 5,85 proc. Dębicy za 79,2 mln zł
29/05/19 17:30 DEBICA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
16/05/19 17:44 DEBICA: DEBICA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17:31 DEBICA: Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.