info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 15:15
kontakt
DEBICA

Komunikaty

14/11/19 19:48 DEBICA: DEBICA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
08/11/19 16:30 DEBICA: Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał podjętych przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.
27/09/19 09:47 DEBICA: Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.
25/09/19 13:56  brak uprawnień Dębica ograniczy produkcję opon w IV kw., co może mieć negatywny wpływ na wyniki
13:49 DEBICA: Ograniczenie produkcji opon w czwartym kwartale 2019 r.
12/09/19 00:18 DEBICA: DEBICA formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
05/09/19 13:28 DEBICA: Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu
21/08/19 16:54 DEBICA: Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.
05/07/19 12:11 DEBICA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz powołanie członków Komitetu Audytu
01/07/19 15:40 DEBICA: Korekta raportu nr 21/2019 z 28 czerwca 2019
28/06/19 11:10 DEBICA: Udzielenie pożyczki Grupie Goodyear.
26/06/19 16:13 DEBICA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25 czerwca 2019 r.
25/06/19 17:18 DEBICA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2019r.
15:44  brak uprawnień Dębica wypłaci 4,88 zł dywidendy na akcję za '18
15:38 DEBICA: Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2018