info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 09:21
kontakt
DEBICA

Komunikaty

30/03/20 13:03  brak uprawnień Dębica przedłuża okres wstrzymania produkcji opon do 17 kwietnia
12:56 DEBICA: Przedłużenie okresu wstrzymania produkcji
24/03/20 16:31 DEBICA: Aktualizacja informacji w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.
17/03/20 21:18  brak uprawnień Dębica wstrzymała produkcję opon od 21 marca do 3 kwietnia
20:50 DEBICA: Czasowe wstrzymanie produkcji oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki
21/02/20 11:49  brak uprawnień Dębica szacuje, że miała w '19 112,7 mln zł zysku netto
11:36 DEBICA: Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za rok 2019
14/02/20 12:09 DEBICA: Aktualizacja informacji w sprawie cofnięcia powództw akcjonariuszy zaskarżających uchwały podjęte przez NWZ Spółki z dnia 23 października 2018 r.
24/01/20 11:49 DEBICA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
19/12/19 17:50  brak uprawnień DĘBICA (1/2019) Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
13/12/19 11:55  brak uprawnień Dębica udzieliła właścicielowi trzech pożyczek łącznie na 165 mln zł
11:19 DEBICA: Udzielenie pożyczek Goodyear S.A.
14/11/19 19:48 DEBICA: DEBICA formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
08/11/19 16:30 DEBICA: Aktualizacja informacji w sprawie powództwa akcjonariusza o ustalenia nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał podjętych przez ZWZ Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r.
27/09/19 09:47 DEBICA: Udzielenie pożyczki Goodyear S.A.