info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 21:50
kontakt
TIM

Komunikaty

07/04/21 08:47  brak uprawnień TIM szacuje przychody ze sprzedaży w I kw. na 262,1 mln zł, wzrost rdr o 21,5 proc.
08:35 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za marzec 2021 r.
22/03/21 12:48  brak uprawnień TIM chce rosnąć wraz z rozwojem rynku e-commerce; zarząd spokojny o regularne wypłaty dywidendy
09:35  brak uprawnień TIM przyjął politykę dywidendową na lata 2021-23
09:16 TIM: Polityka dywidendowa TIM S.A. na lata 2021-2023.
08:50  brak uprawnień TIM chce wypłacić jeszcze 1 zł dywidendy na akcję za 2020 r.
08:35 TIM: Rekmendacja Zarządu TIM S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok.
12/03/21 18:30 TIM: Powołanie Członków Zarządu TIM S.A..
03/03/21 08:04 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za luty 2021 r.
26/02/21 11:49 TIM: Nabycie akcji TIM S.A. przez osobę zarządzającą.
03/02/21 08:00 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za styczeń 2021 r.
22/01/21 16:36 TIM: Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą.
20/01/21 15:00 TIM: Terminy przekazywania raportów okresowych TIM S.A. w 2021 r.
11/01/21 17:19  brak uprawnień Rockbridge TFI zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie TIM-u
17:12 TIM: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. poniżej progu 5 %