info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 14:13
kontakt
TIM

Komunikaty

02/06/20 07:46 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za maj 2020 r.
01/06/20 13:33 TIM: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 29.06.2020 r
25/05/20 13:28  brak uprawnień Strategia jest realizowana, nie ma konieczności jej rewizji - prezes TIM
20/05/20 11:42  brak uprawnień TIM spodziewa się dynamicznego rozwoju 3LP w kolejnych kwartałach
07:59 TIM: TIM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/20 08:56  brak uprawnień Dom Analiz SII wycenia akcje TIM na 12,82 zł
05/05/20 08:11 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za kwiecień 2020 r.
29/04/20 07:30  brak uprawnień Poprawa sytuacji w branży dystrybucji elektrotechniki oczekiwana w czerwcu - SHE ZPDE (wywiad)
23/04/20 13:55  brak uprawnień TIM nie odczuł negatywnego wpływu kryzysu na sprzedaż, ma zapewniony dostęp do towarów
22/04/20 07:48 TIM: TIM formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:18 TIM: TIM formularz raportu rocznego
17/04/20 18:37 TIM: Rekomendacja Zarządu TIM S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
03/04/20 11:43  brak uprawnień TIM szacuje przychody ze sprzedaży w I kw. na 215,8 mln zł, wzrost rdr o 12,9 proc.
07:24 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za marzec 2020 r.
17/03/20 08:32  brak uprawnień TIM zakończył przegląd opcji strategicznych grupy