info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 09:32
kontakt
STOMIL_S

Komunikaty

30/07/21 10:08  brak uprawnień SANOK RUBBER COMPANY SA (1/2021) Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 16:02 SANOK RC SA: Podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z DNB Bank Polska S.A.
30/06/21 14:54 SANOK RC SA: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.
28/06/21 18:47  brak uprawnień Sanok wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
18:44 SANOK RC SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 28 czerwca 2021 roku.
18:43 SANOK RC SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
18:38 SANOK RC SA: Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2020 rok.
23/06/21 09:14 SANOK RC SA: Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
17/06/21 09:36 SANOK RC SA: Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
16/06/21 15:12 SANOK RC SA: Kandydaci na niezależnych Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
15/06/21 15:37 SANOK RC SA: Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
10/06/21 15:02 SANOK RC SA: Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za okres 2019-2020
02/06/21 08:32 SANOK RC SA: Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
28/05/21 18:01  brak uprawnień Sanok chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
17:56 SANOK RC SA: Wybór biegłego rewidenta.