info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 14:13
kontakt
STOMIL_S

Komunikaty

14/08/19 16:00 SANOK RC SA: Zawarcie transakcji zabezpieczających
11:32 SANOK RC SA: Zawarcie transakcji zabezpieczających.
12/08/19 14:39 SANOK RC SA: Zawarcie transakcji zabezpieczających.
01/08/19 15:22  brak uprawnień SANOK RUBBER COMPANY SA (1/2019) Utworzenie Działu Audytu Wewnętrznego w Sanok RC S.A.. Wdrożenie do stosowania zasady III.Z.3.
30/07/19 14:04 SANOK RC SA: Podpisaniu aneksu do umowy kredytowej z DNB Bank Polska S.A.
09:22  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Sanoka do 24,1 zł; nadal rekomenduje "trzymaj"
28/06/19 16:03 SANOK RC SA: Wybór biegłego rewidenta.
14:22 SANOK RC SA: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej.
14/06/19 18:54  brak uprawnień Sanok wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
17:31 SANOK RC SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 14 czerwca 2019 roku.
17:30 SANOK RC SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
17:29 SANOK RC SA: Uchwały ZWZA. Projekt uchwały poddanej pod głosowanie. Dywidenda za 2018 rok.
31/05/19 10:23 SANOK RC SA: Zgłoszenie kadydatury na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
27/05/19 12:34  brak uprawnień Zarząd Sanok Rubber Company uważa propozycję 1 zł dywidendy za rozsądną (opis)
11:16  brak uprawnień Zarząd Sanok Rubber Company uważa propozycję 1 zł dywidendy za rozsądną