info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 10:56
kontakt
STOMIL_S

Komunikaty

24/11/20 10:50  brak uprawnień Sanok RC najwcześniej w I półroczu '21 może zakończyć przegląd opcji strategicznych
07:44  brak uprawnień Wyniki Sanok Rubber Company w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:16 SANOK RC SA: SANOK RC SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/20 15:48 SANOK RC SA: Zawarcie transakcji zabezpieczających.
30/09/20 11:16  brak uprawnień Sanok RC pomimo odbudowy zamówień w III kw. przewiduje spadek wyników w całym '20 w stosunku do '19
29/09/20 14:27 SANOK RC SA: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.
09:53  brak uprawnień Pierwsze miesiące III kwartału wskazują na odbudowę zamówień Sanok RC
07:26  brak uprawnień Wyniki Sanok Rubber Company w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:08 SANOK RC SA: SANOK RC SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/20 16:12 SANOK RC SA: Zawarcie transakcji zabezpieczających
31/08/20 16:56 SANOK RC SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA 31 sierpnia 2020 roku.
16:43 SANOK RC SA: Uchwały ZWZA. Informacja o zgłoszonym sprzeciwie formalnym.
10/08/20 10:53 SANOK RC SA: Projekt uchwały na NWZA zgłoszony przez Akcjonariusza.
30/07/20 17:11 SANOK RC SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał.
30/06/20 18:33 SANOK RC SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA 30 czerwca 2020 roku.