info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 03:13
kontakt
REMAK

Komunikaty

15/04/21 16:15 REMAK: Informacja odnośnie złożonego przez Akcjonariuszy wniosku, o wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 roku.
13/04/21 15:37 REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.
06/04/21 18:04 REMAK: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.
02/04/21 18:35 REMAK: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.
01/04/21 18:30 REMAK: Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak - Energomontaż S.A.
18:09 REMAK: Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2021 r., lista powyżej 5%.
31/03/21 17:46 REMAK: Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.
26/03/21 16:42 REMAK: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak - Energomontaż S.A.
23/03/21 14:09 REMAK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
09/03/21 17:33 REMAK: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.
03/03/21 13:40 REMAK: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.
13:25 REMAK: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.
06:39 REMAK: REMAK
01/03/21 16:45 REMAK: Powołanie Prezesa Zarządu Remak-Energomontaż S.A.
24/02/21 17:34 REMAK: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok.