info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:58
kontakt
NETIA

Komunikaty

29/10/19 18:19  brak uprawnień Zysk EBITDA grupy Netia w III kw. wyniósł 120,1 mln zł, powyżej konsensusu (opis)
17:41  brak uprawnień Zysk EBITDA grupy Netia w III kw. wyniósł 120,1 mln zł, powyżej konsensusu
17:29  brak uprawnień Wyniki Netii w III kw. 2019 r. vs. konsensus PAP (tabela)
17:11 NETIA: NETIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/10/19 09:42  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Netii do 4,4 zł
07/10/19 12:46  brak uprawnień W III kwartale przeniesiono 396,1 tys. numerów komórkowych - UKE
19/08/19 19:58  brak uprawnień Zysk EBITDA grupy Netia w II kw. wyniósł 114,3 mln zł, powyżej konsensusu (opis)
19:23  brak uprawnień Zysk EBITDA grupy Netia w II kw. wyniósł 114,3 mln zł, powyżej konsensusu
19:07 NETIA: NETIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/07/19 09:56  brak uprawnień W II kwartale przeniesiono 458,4 tys. numerów komórkowych - UKE
12/06/19 17:56 NETIA: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
17:39 NETIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 12 czerwca 2019 roku
17:33 NETIA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał
16:35 NETIA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.
11/06/19 13:26 NETIA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.