info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 17:06
kontakt
NETIA

Komunikaty

22/05/20 14:41 NETIA: Połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Internetia sp. z o.o.
11/05/20 16:47 NETIA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 8 czerwca 2020 roku
08/05/20 18:41 NETIA: Żądanie akcjonariuszy dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
13:17  brak uprawnień Netia spokojna o realizację inwestycji pomimo pandemii
07/05/20 18:31  brak uprawnień Netia miała w I kw. 107,2 mln zł EBITDA wobec konsensusu 108,5 mln zł (opis)
17:52  brak uprawnień Netia miała w I kw. 107,2 mln zł EBITDA wobec konsensusu 108,5 mln zł
17:46  brak uprawnień Wyniki Netii w I kw. 2020 r. vs. konsensus PAP (tabela)
17:39 NETIA: NETIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/20 18:51 NETIA: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 9/2020
30/04/20 12:42 NETIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2020 roku
12:39 NETIA: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał
24/04/20 17:10 NETIA: Aktualizacja informacji w sprawie zmiany umowy kredytów
09:36  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Netii do 4,2 zł
22/04/20 21:45 NETIA: Zgoda Zarządu Netia S.A. na zmianę umowy kredytów
16/04/20 14:08 NETIA: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Internetia sp. z o.o.