info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 12:47
kontakt
MENNICA

Komunikaty

11/02/20 16:54  brak uprawnień Rada nadzorcza Mennicy Polskiej przeciwna zwiększeniu zaangażowania w akcje Enei
16:32 MENNICA: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta decyzji o braku wyrażenia zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową
08:29  brak uprawnień Zarząd Mennicy Polskiej chce, by spółka zwiększyła zaangażowanie w akcje Enei
08:15 MENNICA: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o zwiększeniu zaangażowania w inwestycję kapitałową
28/01/20 11:32 MENNICA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14/01/20 17:12 MENNICA: inwestycja kapitałowa
02/01/20 15:27 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
15:25 MENNICA: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
13:24 MENNICA: Zawiadomienie o rejestracji połączenia spółki Mennica Polska S.A. ze spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. oraz Skarbcem Mennicy Polskiej S.A.
13/12/19 15:45 MENNICA: Uwzględnienie skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
12/11/19 15:04 MENNICA: Podjęcie uchwał o połączeniu się spółki Mennica Polska S.A. ze spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. oraz Skarbcem Mennicy Polskiej S.A.
14:32 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2019 roku
14:23 MENNICA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2019 roku
31/10/19 14:15  brak uprawnień Mennica w 2020 roku spodziewa się przychodów ze sprzedaży 500 mieszkań
13:29  brak uprawnień Wiążąca oferta na zakup Mennica Legacy Tower może wpłynąć do połowy XI