info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 16:53
kontakt
MENNICA

Komunikaty

01/08/19 12:30  brak uprawnień Mennica spodziewa się wiążącej oferty na zakup Mennica Legacy Tower we wrześniu (opis)
12:15  brak uprawnień Mennica spodziewa się wiążącej oferty na zakup Mennica Legacy Tower we wrześniu
00:06 MENNICA: MENNICA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
00:04 MENNICA: MENNICA formularz raportu półrocznego
30/07/19 12:18 MENNICA: Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
05/07/19 11:13 MENNICA: Złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksów do umów z bankami
03/07/19 15:59 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych
01/07/19 16:40 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
26/06/19 11:57 MENNICA: Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej
17/06/19 13:19 MENNICA: Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej
30/05/19 16:46 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
22/05/19 16:25 MENNICA: Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej
15/05/19 18:01 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2019 roku
17:57 MENNICA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
17:51 MENNICA: Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o podziale zysku za rok 2018