info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 03:20
kontakt
MENNICA

Komunikaty

12/11/19 15:04 MENNICA: Podjęcie uchwał o połączeniu się spółki Mennica Polska S.A. ze spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. oraz Skarbcem Mennicy Polskiej S.A.
14:32 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2019 roku
14:23 MENNICA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 listopada 2019 roku
31/10/19 14:15  brak uprawnień Mennica w 2020 roku spodziewa się przychodów ze sprzedaży 500 mieszkań
13:29  brak uprawnień Wiążąca oferta na zakup Mennica Legacy Tower może wpłynąć do połowy XI
00:09 MENNICA: MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/19 21:24 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej
24/10/19 15:16 MENNICA: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się spółki Mennica Polska S.A. ze spółkami Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. oraz Skarbcem Mennicy Polskiej S.A.
11/10/19 19:55 MENNICA: Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego Emitenta
10/10/19 15:23 MENNICA: Ogłoszenie Zarządu Mennica Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/10/19 11:33 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
08/10/19 14:15 MENNICA: PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA POMIĘDZY MENNICĄ POLSKĄ S.A., MENNICĄ POLSKĄ OD 1766 SP. Z O.O., SKARBCEM MENNICY POLSKIEJ S.A. ORAZ PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
30/09/19 17:05  brak uprawnień Mennica Polska ma zamówienie z NBP na 82,6 mln zł
17:00 MENNICA: Zamówienie znacznej wartości
12:36 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej