info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 17:56
kontakt
MENNICA

Komunikaty

11/10/19 19:55 MENNICA: Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego Emitenta
10/10/19 15:23 MENNICA: Ogłoszenie Zarządu Mennica Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/10/19 11:33 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
08/10/19 14:15 MENNICA: PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA POMIĘDZY MENNICĄ POLSKĄ S.A., MENNICĄ POLSKĄ OD 1766 SP. Z O.O., SKARBCEM MENNICY POLSKIEJ S.A. ORAZ PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
30/09/19 17:05  brak uprawnień Mennica Polska ma zamówienie z NBP na 82,6 mln zł
17:00 MENNICA: Zamówienie znacznej wartości
12:36 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej
10:53 MENNICA: Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.
30/08/19 12:31  brak uprawnień Mennica niezależnie od decyzji w sprawie Mennica Legacy Tower chce zachować zdolność dywidendową (wywiad)
01/08/19 12:30  brak uprawnień Mennica spodziewa się wiążącej oferty na zakup Mennica Legacy Tower we wrześniu (opis)
12:15  brak uprawnień Mennica spodziewa się wiążącej oferty na zakup Mennica Legacy Tower we wrześniu
00:06 MENNICA: MENNICA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
00:04 MENNICA: MENNICA formularz raportu półrocznego
30/07/19 12:18 MENNICA: Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
05/07/19 11:13 MENNICA: Złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksów do umów z bankami