info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 03:20
kontakt
KETY

Komunikaty

15/04/21 15:41 KETY: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
08/04/21 17:01 KETY: Powołanie członków zarządu na nową kadencję
16:43  brak uprawnień Zarząd Grupy Kęty rekomenduje wypłatę 44,67 zł dywidendy na akcję, wypłata w dwóch transzach
16:31 KETY: Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą
02/04/21 12:20 KETY: Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
10:31 KETY: Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
01/04/21 11:41 KETY: Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.
31/03/21 07:00  brak uprawnień Rynek czeka na decyzje Kęt dot. sprzedaży SOG i podniesienie prognoz na '21 (analiza)
30/03/21 13:42 KETY: Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
26/03/21 20:09  brak uprawnień Grupa Kęty miała w 2020 r. 672,4 mln zł zysku EBITDA, powyżej szacunków (opis)
18:52  brak uprawnień Grupa Kęty miała w 2020 r. 672,4 mln zł zysku EBITDA, powyżej szacunków
18:11 KETY: KETY
18:03 KETY: KETY
24/03/21 16:29  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kw. '21 wyniesie ok. 118 mln zł, wzrost o 42 proc. rdr (opis)
16:16  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kw. '21 wyniesie ok. 118 mln zł, wzrost o 42 proc. rdr