info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.24, godz. 23:18
kontakt
KETY

Komunikaty

22/10/20 14:17  brak uprawnień Kęty chcą przedstawić nową strategię w grudniu lub styczniu
13:47  brak uprawnień Kęty podtrzymują zakładany na '20 poziom inwestycji
21/10/20 17:49  brak uprawnień Zysk netto grupy Kęty w III kw. wyniósł 128,95 mln zł, powyżej szacunków (opis)
17:27  brak uprawnień Zysk netto grupy Kęty w III kw. wyniósł 128,95 mln zł, powyżej szacunków
17:16 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/10/20 08:07 KETY: Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
16/10/20 15:51 KETY: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
15/10/20 17:35  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY SA
14:18 KETY: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
11:36 KETY: Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
05/10/20 07:48 KETY: Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
02/10/20 12:03 KETY: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
25/09/20 12:13  brak uprawnień Szacunki Kęt za III kw. powyżej oczekiwań, grupa może ponownie zrewidować prognozy na '20 (opinia)
24/09/20 16:02  brak uprawnień Kęty szacują zysk netto grupy w III kw. '20 na ok. 120 mln zł, wzrost o 21 proc. rdr (opis)
15:44  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '20 wyniesie ok. 120 mln zł, wzrost o 21 proc. rdr