info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 04:40
kontakt
KETY

Komunikaty

15/01/20 11:59 KETY: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
18/12/19 17:59  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '19 wyniesie ok. 49 mln zł, spadek o 18 proc. rdr (opis)
17:27  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '19 wyniesie ok. 49 mln zł, spadek o 18 proc. rdr
17:20 KETY: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r.
29/10/19 16:02 KETY: Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP
15:58 KETY: Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu aneksu do umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA
24/10/19 15:53  brak uprawnień Grupa Kęty może opóźnić prezentację strategii na lata 2020-25 (opis)
14:54  brak uprawnień Grupa Kęty może opóźnić prezentację strategii na lata 2020-25
14:40  brak uprawnień Nakłady inwestycyjne Grupy Kęt w 2020 roku może być niższe niż w 2019 roku
23/10/19 17:37  brak uprawnień Zysk netto Grupy Kęty w III kw. wyniósł 99 mln zł, wobec szacowanych wcześniej ok. 92 mln zł
17:05 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/09/19 14:45  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '19 wyniesie ok. 92 mln zł, wzrost o 11 proc. rdr (opis)
14:36  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '19 wyniesie ok. 92 mln zł, wzrost o 11 proc. rdr
14:31 KETY: Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za trzeci kw. 2019 r.
18/09/19 12:16  brak uprawnień RN Kęt powołała Rafała Warpechowskiego na członka zarządu