info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.17, godz. 17:11
kontakt
KETY

Komunikaty

14/08/19 09:53 KETY: Wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
08:59  brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj", a cenę docelową do 340,9 zł
12/08/19 14:49 KETY: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H
09/08/19 19:18  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G i H spółki GRUPA KĘTY
18:09 KETY: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H
08/08/19 17:14 KETY: Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
15:11  brak uprawnień Grupa Kęty planuje rozwój w USA w segmencie systemów aluminiowych
07/08/19 17:32  brak uprawnień Zysk netto Grupy Kęty w II kw. wyniósł 75,6 mln zł, wobec szacowanych wcześniej ok. 77 mln zł
17:14 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/07/19 15:32 KETY: Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
16/07/19 12:57 KETY: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
04/07/19 13:59 KETY: Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
02/07/19 13:50 KETY: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
26/06/19 13:47  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kw. '19 wyniesie ok. 77 mln zł, wzrost o 7 proc. rdr (opis)
13:35  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kw. '19 wyniesie ok. 77 mln zł, wzrost o 7 proc. rdr