info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:20
kontakt
ELBUDOWA

Komunikaty

12/10/19 23:18  brak uprawnień Elektrobudowa uzgadnia z dostawcami i podwykonawcami sposób i termin spłaty zadłużenia
10/10/19 20:50 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
05/10/19 22:59  brak uprawnień Elektrobudowa przystąpi do emisji akcji serii F, rezygnuje z akcji serii E
04/10/19 22:29 ELBUDOWA: Decyzja Zarządu Spółki o przystąpieniu do realizacji emisji akcji serii F oraz odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii E
18:50 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
15:06 ELBUDOWA: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.
02/10/19 16:54 ELBUDOWA: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
30/09/19 22:25 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
27/09/19 13:30 ELBUDOWA: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA
23/09/19 19:37  brak uprawnień NWZ Elektrobudowy zdecydowało o podwyższeniu kapitału
18:19 ELBUDOWA: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA
17:41 ELBUDOWA: Treść uchwał podjętych i będących przedmiotem głosowania podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 września 2019 roku
20/09/19 19:17 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP
18:23 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
16:17 ELBUDOWA: Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA przez Akcjonariusza tj. G - ENERGY S.A.