info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 09:39
kontakt
ELBUDOWA

Komunikaty

26/03/20 18:44 ELBUDOWA: Odstąpienie od umowy przez ENEA Operator Sp. z o.o.
25/03/20 18:47 ELBUDOWA: Otrzymanie not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o.
18:27  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ELEKTROBUDOWA S.A. W UPADŁOŚCI
16:57  brak uprawnień PKO BP Bankowy OFE zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Elektrobudowy
16:47 ELBUDOWA: Zawiadomienie o zbyciu akcji przez PKO BP Bankowy OFE
16:22 ELBUDOWA: Informacje o osobie zarządzającej
24/03/20 15:22  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy
15:14 ELBUDOWA: Ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.
12:03  brak uprawnień AXA OFE wyszedł z akcjonariatu Elektrobudowy
11:52 ELBUDOWA: Zawiadomienie o zbyciu akcji przez AXA OFE
00:09 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
23/03/20 15:19 ELBUDOWA: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia oraz przekroczeniu przez członków porozumienia progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Elektrobudowa SA
19/03/20 14:19  brak uprawnień Elektrobudowa rezygnuje z emisji akcji, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości (opis, aktl.)
13:41 ELBUDOWA: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Elektrobudowa S.A.
10:02  brak uprawnień Elektrobudowa rezygnuje z emisji akcji, planuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości (opis)