info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 22:08
kontakt
ELBUDOWA

Komunikaty

11/01/21 19:19 ELBUDOWA: Powzięcie informacji o wypłacie przez Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
18:24 ELBUDOWA: Informacja nt. publikacji raportów okresowych w 2021 roku
31/12/20 17:15 ELBUDOWA: Informacja nt. złożenia pozwu do Sądu Arbitrażowego przeciwko Sulzer Pumpen GmbH
30/12/20 20:33 ELBUDOWA: Zawarcie porozumienia z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin"
16:28 ELBUDOWA: Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wpłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy
15/12/20 15:21  brak uprawnień Elektrobudowa może sprzedać Energotest spółce SPIE CE
15:05 ELBUDOWA: Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta
02/12/20 15:18 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji o uprawomocnieniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki
27/11/20 17:58 ELBUDOWA: ELBUDOWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 12:48 ELBUDOWA: Informacje o osobie zarządzającej
13/11/20 16:34 ELBUDOWA: Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym
16:13 ELBUDOWA: Otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy wraz z naliczeniem kary umownej przez ENEA Operator Sp. z o.o.
05/11/20 15:37 ELBUDOWA: Informacja nt. postanowienia Sądu w sprawie zatwierdzenia warunków przetargu
30/10/20 15:20 ELBUDOWA: Informacja nt. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłości
20/10/20 14:22 ELBUDOWA: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki