info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 17:56
kontakt
ELBUDOWA

Komunikaty

16/08/19 14:57 ELBUDOWA: Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/08/19 20:21  brak uprawnień Elektrobudowa ma wstępną ofertę objęcia akcji nowej emisji przez PG Energy Capital Management
16:59 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności
09/08/19 08:02  brak uprawnień NWZ Elektrobudowy zdecyduje o podwyższeniu kapitału
08/08/19 22:29 ELBUDOWA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA
16:11 ELBUDOWA: Zawarcie umowy zmieniającej i ujednolicającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
10:50  brak uprawnień Zarmen złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Elektrobudową
07/08/19 18:33  brak uprawnień Elektrobudowa rozpoczyna negocjacje ze spółką Zarmen dotyczące dokapitalizowania
18:10 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności
17:39 ELBUDOWA: Zawarcie z PKO BP S.A. aneksu do umowy przelewu wierzytelności
16:21 ELBUDOWA: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
02/08/19 14:35 ELBUDOWA: Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.
01/08/19 18:07  brak uprawnień Elektrobudowa planuje WZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
17:53 ELBUDOWA: Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze zwołania NWZ w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
17:00  brak uprawnień MetLife OFE zszedł poniżej 5 proc. na walnym Elektrobudowy