info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 12:13
kontakt
BOS

Komunikaty

31/05/21 18:19 BOŚ SA: Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
26/05/21 19:23 BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 23 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
12/05/21 07:20  brak uprawnień Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kw. wyniósł 2,1 mln zł
06:57 BOŚ SA: BOŚ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/21 06:28  brak uprawnień Strata netto grupy BOŚ Banku w 2020 roku wyniosła 306,9 mln zł
00:21 BOŚ SA: BOŚ SA
00:11 BOŚ SA: BOŚ SA
26/04/21 14:24  brak uprawnień Rezerwa BOŚ na ryzyka prawne dot. kredytów walutowych wynosi 399 mln zł
14:13 BOŚ SA: Utworzenie rezerwy na ryzyka prawne dotyczące kredytów walutowych
13:43  brak uprawnień NWZ BOŚ Banku bez decyzji w ws. ugód z frankowiczami
13:24 BOŚ SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A zwołanym na 30 marca 2021 r., kontynuowanym po przerwie 26 kwietnia 2021 r.
13:21 BOŚ SA: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na 30 marca 2021 r., podjętych po przerwie w dniu 26 kwietnia 2021 r.
22/04/21 19:26  brak uprawnień Łącznie składki BOŚ na BFG wliczone w ciężar I kw. wynoszą 18,8 mln zł
19:04 BOŚ SA: Wpływ ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny składki na wyniki pierwszego kwartału 2021 r.
20/04/21 15:45 BOŚ SA: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok