info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 10:45
kontakt
BOS

Komunikaty

14/11/19 13:38  brak uprawnień BOŚ ocenia, że wyroki TSUE będą bez istotnego wpływu na wyniki banku w 2019 r.
08:29  brak uprawnień Zysk netto grupy BOŚ w III kw. 2019 r. wyniósł 23,5 mln zł, spadł 4 proc. rdr
06:44 BOŚ SA: BOŚ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/19 16:53  brak uprawnień KNF podwyższyła bufor dla grupy BOŚ związany z kredytami walutowymi do 0,52 p.p.
16:36 BOŚ SA: Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.
16:29 BOŚ SA: Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.
15/10/19 17:26 BOŚ SA: Potwierdzenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A.
17:13  brak uprawnień Fitch potwierdził rating BOŚ Banku na poziomie "BB-", perspektywa stabilna
11/09/19 18:01 BOŚ SA: Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.
13/08/19 10:00  brak uprawnień BOŚ sprzedał w I poł. ?19 kredyty proekologiczne za 929 mln zł, w II poł. sprzedaż będzie wyższa
08:08  brak uprawnień Zysk netto grupy BOŚ w II kw. 2019 r. wyniósł 27 mln zł, wzrost 51,6 proc. rdr
07:04 BOŚ SA: BOŚ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/06/19 17:38 BOŚ SA: Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielona w trybie art. 428 KSH
18/06/19 20:02 BOŚ SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów w dniu 18 czerwca 2019 r.
19:53 BOŚ SA: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu