info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 04:09
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

20/07/21 16:11  brak uprawnień GENOMTEC SA (14/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:09  brak uprawnień GENOMTEC SA (13/2021) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 20 lipca 2021 roku
14:28 GENOMTEC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
07/07/21 17:24 GENOMTEC S.A.: Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki Neisseria Meningitidis (meningokok, dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) w technice LAMP.
30/06/21 18:44 GENOMTEC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
18:31  brak uprawnień GENOMTEC SA (12/2021) Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2021 roku
23/06/21 18:37 GENOMTEC S.A.: Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2021 roku
18:26  brak uprawnień GENOMTEC SA (11/2021) Rezygnacja Członka Zarządu
18:22  brak uprawnień GENOMTEC SA (10/2021) Zwołanie NWZA na dzień 20 lipca 2021 roku.
21/06/21 15:31 GENOMTEC S.A.: Podpisanie umowy ze specjalistycznym ośrodkiem klinicznym w Gliwicach o włączeniu do badania porównawczego zestawu do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 na próbkach śliny w technologii Direct-RT-LAMP względem metody odniesienia Real-Time RT-PCR.
15/06/21 15:03  brak uprawnień GENOMTEC SA (9/2021) Rejestracja przez Sąd zmian statutu GENOMTEC S.A.
02/06/21 16:10 GENOMTEC S.A.: Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2021 roku
16:01  brak uprawnień GENOMTEC SA (8/2021) Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2021 roku
31/05/21 15:25  brak uprawnień GENOMTEC SA (7/2021) Powołanie Członka Zarządu
27/05/21 18:47  brak uprawnień GENOMTEC SA (6/2021) Raport roczny za rok 2020 Genomtec S.A.