info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 09:24
kontakt
DECORA

Komunikaty

26/11/20 14:31 DECORA: Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu.
13/11/20 07:25 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/20 14:02  brak uprawnień Decora szacuje, że skons. przychody ze sprzedaży netto w III kw. 2020 r. wzrosły o 30 proc.
13:15 DECORA: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.
12/10/20 13:23 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
09/10/20 12:07 DECORA: Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.
02/10/20 11:55 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
30/09/20 13:19 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
14/09/20 10:17 DECORA: Korekta raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 8 września 2020 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r
08/09/20 12:49 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 08 września 2020 r.
12:38 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r.
01/09/20 16:48 DECORA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.
28/08/20 07:16 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/20 19:58 DECORA: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta
10:05 DECORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 8 września 2020 r.