info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 07:45
kontakt
DECORA

Komunikaty

05/03/21 13:26 DECORA: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
04/03/21 14:41 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
02/02/21 10:15 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
29/01/21 15:44 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
26/01/21 08:51 DECORA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
04/01/21 15:08 DECORA: Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
29/12/20 19:47  brak uprawnień NN Parasol FIO ma poniżej 5 proc. akcji spółki Decora
19:37 DECORA: Zbycie znacznego pakietu akcji - zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów
21/12/20 16:23 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za rok 2020
30/11/20 12:49 DECORA: Decyzja o rozpoczęciu inwestycji dotyczącej budowy magazynu
26/11/20 14:31 DECORA: Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu.
13/11/20 07:25 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/20 14:02  brak uprawnień Decora szacuje, że skons. przychody ze sprzedaży netto w III kw. 2020 r. wzrosły o 30 proc.
13:15 DECORA: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.
12/10/20 13:23 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta