info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 04:30
kontakt
DECORA

Komunikaty

14/09/20 10:17 DECORA: Korekta raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 8 września 2020 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r
08/09/20 12:49 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 08 września 2020 r.
12:38 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r.
01/09/20 16:48 DECORA: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.
28/08/20 07:16 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/20 19:58 DECORA: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta
10:05 DECORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 8 września 2020 r.
04/08/20 13:26  brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację Decory do "kupuj"
25/06/20 15:31 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
19/06/20 14:28 DECORA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
08/06/20 16:39 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
02/06/20 15:28 DECORA: Wpływ koronowirusa COVID-19 na skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju
29/05/20 15:57  brak uprawnień ZWZ Decory zdecydowało o skupie akcji własnych
15:51  brak uprawnień Decora wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '19
15:47 DECORA: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 29 maja 2020 r. uchwały o wypłacie dywidendy