info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 02:49
kontakt
DECORA

Komunikaty

17/06/21 13:00 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
16/06/21 12:30 DECORA: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności
14/06/21 15:42 DECORA: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budowy hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
01/06/21 17:05 DECORA: Powołanie Członka Zarządu Artur Hibner
17:00 DECORA: Powołanie Członka Zarządu Waldemar Osuch
16:57  brak uprawnień Decora wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '20
DECORA: Wybór członka Rady Nadzorczej - Włodzimierz Lesiński
16:52 DECORA: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 1 czerwca 2021 r. uchwały o wypłacie dywidendy
16:50 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 1 czerwca 2021 r.
16:46 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r.
14/05/21 07:14 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/21 13:42 DECORA: Informacja o szacunkach wyników za I kwartał 2021 roku.
28/04/21 11:38 DECORA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 1 czerwca 2021 r.
16/04/21 10:43  brak uprawnień Decora chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '20
10:34 DECORA: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.