info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 03:40
kontakt
DECORA

Komunikaty

13/01/20 07:54 DECORA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
12/12/19 11:30 DECORA: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11/12/19 17:26 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.
17:14 DECORA: Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta.
08/11/19 07:22 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/19 08:30 DECORA: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.
18/10/19 12:07 DECORA: Ustanowienie zastawu o znacznej wartości na aktywach Emitenta
08/10/19 12:53  brak uprawnień Decora planuje zainwestować w drugim półroczu '19 około 5 mln zł (wywiad)
05/09/19 16:24 DECORA: Wybór członka Rady Nadzorczej - Jacek Podgórski
16:18 DECORA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 września 2019 r.
16:04 DECORA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 5 września 2019 r.
23/08/19 07:22 DECORA: DECORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/08/19 13:06 DECORA: Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.
02/08/19 13:52  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Decory do 19,3 zł za akcję
23/07/19 15:35 DECORA: Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.