info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.17, godz. 20:37
kontakt
PEP

Komunikaty

07/02/20 14:58 POLENERGIA: APELACJA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU W SPRAWIE O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW
30/01/20 13:21 POLENERGIA: TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
28/01/20 13:36 POLENERGIA: WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI CZĘŚCI UCHWAŁY NWZA
22/01/20 15:34 POLENERGIA: POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A.
30/12/19 15:28  brak uprawnień Polenergia dokona w wynikach za IV kw. odpisu w wysokości ok. 16 mln zł
15:21 POLENERGIA: INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU
20/12/19 16:53 POLENERGIA: WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
19/12/19 12:59  brak uprawnień Trzy farmy wiatrowe Polenergii wygrały aukcje OZE
12:37 POLENERGIA: WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
16/12/19 15:58 POLENERGIA: REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.
10/12/19 17:19  brak uprawnień Cena zamknięcia w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 wyniosła 259,87 zł/kW/rok - PSE
17:08 POLENERGIA: OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2024
11:18 POLENERGIA: PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ
09/12/19 15:48  brak uprawnień Polenergia sprzeda Wind Power 50 proc. udziałów w MFW Bałtyk I
15:38 POLENERGIA: ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ