info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:58
kontakt
PEP

Komunikaty

25/06/21 16:20  brak uprawnień Polenergia nie wygrała aukcji OZE dla projektów farm wiatrowych
16:05 POLENERGIA: WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
09:34 POLENERGIA: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POLENERGIA S.A. W DNIU 18 CZERWCA 2021 R.
18/06/21 16:07  brak uprawnień Akcjonariusze Polenergii upoważnili zarząd spółki do emisji maksymalnie 21,43 mln akcji
15:42 POLENERGIA: ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
15:08 POLENERGIA: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.
08:58 POLENERGIA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
17/06/21 10:24 POLENERGIA: ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZY ZMIAN DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
11/06/21 22:35  brak uprawnień Zarząd Polenergii chce pozyskać 675 mln zł z pierwszej emisji w ramach kapitału docelowego
20:52 POLENERGIA: ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZY ZMIAN DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
31/05/21 12:53 POLENERGIA: REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
08:30 POLENERGIA: ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2021 R.
28/05/21 18:16  brak uprawnień Akcjonariusze Polenergii chcą m.in. upoważnienia zarządu do emisji akcji
17:59 POLENERGIA: ŻĄDANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA 18 CZERWCA 2021 R.
27/05/21 13:22  brak uprawnień Port serwisowy dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III powstanie w Łebie - Equinor