info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 17:35
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

18/05/20 11:14  brak uprawnień Polimex Mostostal podtrzymuje cel 1,9 mld zł przychodów w 2020 r.
07:09  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,72 mld zł
06:39 POLIMEX-MOSTOSTAL: POLIMEX-MOSTOSTAL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 17:26 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie umowy kredytowej
12/05/20 13:37 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
06/05/20 17:21 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
05/05/20 13:05 POLIMEX-MOSTOSTAL: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
17/04/20 14:51 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie ugody dotyczącej waloryzacji Ceny Kontraktu
14:32 POLIMEX-MOSTOSTAL: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
11:43  brak uprawnień Polimex Mostostal spodziewa się 1,9 mld zł przychodów w '20
08:55  brak uprawnień Backlog Polimeksu Mostostal wynosi ok. 4 mld zł
06:42 POLIMEX-MOSTOSTAL: POLIMEX-MOSTOSTAL formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06:38 POLIMEX-MOSTOSTAL: POLIMEX-MOSTOSTAL formularz raportu rocznego
27/03/20 20:00 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta
16/03/20 14:55 POLIMEX-MOSTOSTAL: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR