info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 17:20
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

30/07/21 10:41  brak uprawnień POLIMEX MOSTOSTAL SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
19/07/21 12:40 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta oraz podmiot zależny Emitenta
01/07/21 15:40 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
12:54 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnych umów przez Emitenta oraz spółki zależne od Emitenta
25/06/21 14:50 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do Umowy o linię gwarancyjną
23/06/21 10:33  brak uprawnień ZEW Kogeneracja ma umowę z Polimeksem na budowę elektrociepłowni w Siechnicach
10:16 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta
08:37  brak uprawnień Polimex Mostostal zawarł umowę na prace związane z rozruchem bloku parowo-gazowego dla Kogeneracji
08:11 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnych umów przez Emitenta
10/06/21 09:23 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych
09/06/21 09:28 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki
09:17 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki
02/06/21 13:09  brak uprawnień Konsorcjum Polimeksu Mostostal i Trakcji podpisało umowę o wartości 403,2 mln zł brutto
12:12 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.
31/05/21 23:03 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych