info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 09:54
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

20/01/21 15:27 POLIMEX-MOSTOSTAL: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021
15/01/21 11:58 POLIMEX-MOSTOSTAL: Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej
07/01/21 16:40 POLIMEX-MOSTOSTAL: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
16:35 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki
16:09 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki
14:05 POLIMEX-MOSTOSTAL: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
05/01/21 22:00 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych
28/12/20 15:11 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie dokumentów dotyczących spłaty długu objętego procesem restrukturyzacji finansowej oraz dotyczących pozyskania trzech nowych linii gwarancyjnych na rzecz Spółki i jej podmiotów powiązanych i wynikających z nich zmiany do warunków finansowania Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, a także ustalenia nowych harmonogramów wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
14/12/20 18:33 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji obligacji serii B
18:28 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki
18:19 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki
09/12/20 14:30 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach
08/12/20 18:42 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A
20/11/20 12:25  brak uprawnień Polimex spodziewa się w '20 ok. 1,6 mld zł przychodów i "bardzo przyzwoitych" wyników
07:20  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,9 mld zł