info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 17:37
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

20/08/19 12:08  brak uprawnień Polimex odwróci odpisy aktualizujące w kwocie ok. 34,5 mln zł; bez wpływu na skons. wynik
11:58 POLIMEX-MOSTOSTAL: Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów.
01/08/19 09:34  brak uprawnień Polimex Mostostal złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia spółki Energomontaż - Północ Bełchatów
23/07/19 16:40  brak uprawnień Puławy wybrały jako najkorzystniejszą ofertę konsorcjum z Polimeksem na budowę bloku energ.
17/07/19 21:06 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
16/07/19 17:12 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
12/07/19 14:01 POLIMEX-MOSTOSTAL: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta
08/07/19 11:54 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta
04/07/19 16:25 POLIMEX-MOSTOSTAL: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
01/07/19 14:31  brak uprawnień Polimex Mostostal i GE złożą wspólnie ofertę na realizację dwóch bloków w Elektrowni Dolna Odra
14:22 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie listu intencyjnego z General Electric Global Services GmbH Oddział w Polsce
13/06/19 20:26 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki
20:15 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wybór składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję
20:09 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Emitenta
20:03 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta