info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 13:46
kontakt
FON

Komunikaty

14/05/21 17:30 FON: Uchwały podjęte na NWZA FON SE z dnia 14.05.2021 - uzależnienie przeprowadzenia operacji SPLIT (1:5) od kształtowania się ceny na GPW. Resolutions of the EGM of FON SE.
29/04/21 17:18 FON: FON formularz raportu kwartalnego
31/03/21 17:50 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE
10/03/21 18:09 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 10.03.2021r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 10 March 2021)
16/02/21 20:42 FON: Podział akcji (split 1:5) - zwołanie NWZA Spółki FON SE - korekta godziny odbycia NWZA. Split of shares (split 1: 5) - convening the EGM of FON SE - correction of the time of the EGM
20:15 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
11/02/21 18:46 FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
08/02/21 17:20 FON: FON formularz raportu półrocznego
05/02/21 19:24 FON: Sprostowanie informacji w sprawie protokołu z walnego zgromadzenia z dnia 12.01.2021. Correction of information on the protocol of AGM of 12/01/2021
03/02/21 17:39 FON: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
12/01/21 22:02 FON: Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 12.01.2021 r. Correction of the current report of 12/01/2021.
18:55 FON: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 12.01.2021 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 12/01/2021.
22/12/20 17:53 FON: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE
16/12/20 17:21  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki FON SE
14/12/20 17:25 FON: Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 14.12.2020r. (Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 14 December 2020)