info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 19:40
kontakt
FON

Komunikaty

12/01/21 22:02 FON: Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 12.01.2021 r. Correction of the current report of 12/01/2021.
18:55 FON: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 12.01.2021 r. Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 12/01/2021.
22/12/20 17:53 FON: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE
16/12/20 17:21  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki FON SE
14/12/20 17:25 FON: Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 14.12.2020r. (Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 14 December 2020)
07/12/20 17:21 FON: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities S.A. on the conditional registration of shares.
25/11/20 17:08 FON: FON formularz raportu kwartalnego
20/11/20 12:41 FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.
19/11/20 17:24 FON: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
17:09 FON: Rejestracja konwersji 1 425 000 akcji Spółki FON SE. Registration of conversion of 1 425 000 shares of FON SE.
31/10/20 13:26 FON: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.
13:19 FON: FON formularz raportu rocznego
13/10/20 18:23 FON: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
08/10/20 18:16 FON: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 8.10.2020 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 8/10/2020.
17:56 FON: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019.