info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 10:23
kontakt
FON

Komunikaty

07/08/20 13:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki FON SE
15/07/20 17:56 FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company
09/07/20 17:24 FON: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.
23/06/20 20:17 FON: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 23.06.2020 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 23/06/2020.
16/06/20 19:32 FON: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej.(Conclusion of a cash loan)
19:24 FON: Przedterminowa spłata części pożyczki pieniężnej przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of a part of the loan cash by the Borrower).
02/06/20 17:52 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
25/05/20 20:06 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 25.05.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 25 May 2020)
30/04/20 17:54 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
25/03/20 17:28 FON: Cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami. Withdrawal of the licenses for virtual currency services.
20/03/20 17:16 FON: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 20.03.2020r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 20/03/2020.
28/02/20 18:13 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
20/02/20 18:00 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 20.02.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 20 February 2020)
29/01/20 18:59 FON: Korekta raportu bieżącego nr 8/2020. Correction of current report no. 8/2020
18:48 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.