info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 21:56
kontakt
CIECH

Komunikaty

02/08/21 23:05 CIECH: Rejestracja zmian Statutu
23/07/21 13:39  brak uprawnień CIECH SA (1/2021) Ciech Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/07/21 12:09  brak uprawnień Ciech dokona przeglądu opcji strategicznych dla spółki zależnej Ciech Vitro
12:00 CIECH: Przegląd opcji strategicznych
10:21 CIECH: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
01/07/21 18:48 CIECH: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
24/06/21 16:51 CIECH: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
22/06/21 20:07 CIECH: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
19:46 CIECH: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał niepodjętych.
12:53 CIECH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.
12:40  brak uprawnień Ciech wypłaci 3 zł dywidendy na akcję
12:33 CIECH: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r. oraz wypłaty dywidendy
21/06/21 17:40 CIECH: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
02/06/21 20:01 CIECH: Korekta raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
19:57 CIECH: Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.